Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling

Respect Mens Creativiteit Centraal!

Slachtofferloverboys.nl

"Loverboys: Het is OVER boys!"


Op de foto: Sjoukje Drenth Bruintjes geeft hier haar veel gevraagde lezing/ workshop over de impact van destructieve controletechnieken bij slachtoffers van loverboys voor een breed publiek. Deze lezing/ workshop kan ook als preventieles voor scholieren worden uitgevoerd.


Exitcounseling van Sjoukje Drenth Bruintjes


voor slachtoffers van sektes, maar ook voor slachtoffers van loverboys/ lovergirls

Boven: Een introductie van Sjoukje Drenth Bruintjes in haar praktijk over destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken in de loverboysconstructie ten behoeve van haar lezingen, trainingen, workshops en preventielessen betreffende loverboys problematiek.


Sjoukje Drenth Bruintjes ontvangt in haar praktijk al vele jaren slachtoffers van loverboys. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West komen mensen naar de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes.


Niet in de laatste plaats vanwege het succes van Sjoukje´s unieke specialistische methode van hulpverlening voor slachtoffers van de loverboys constructie.


De methode van Sjoukje Drenth Bruintjes is gebaseerd op de methode van exitcounseling voor slachtoffers van destructieve controletechnieken in destructieve sektes. Sjoukje Drenth Bruintjes is op het bijzondere terrein van exitcounseling bij slachtoffers van hersenspoeltechnieken een zeer ervaren en zeker ook gewaardeerd expert op dit gebied. Dat geldt zowel voor haar methode van hulp voor de slachtoffers en de sociale omgeving van een slachtoffer, als ook voor haar als spreker, trainer en docent op dit terrein. Na enkele jaren succesvolle toepassing van exitcounseling bij slachtoffers van destructieve sektes, klopten ouders van slachtoffers van loverboys aan voor hulp bij Sjoukje Drenth Bruintjes. Sjoukje heeft de methode van exitcounseling destijds ook toegesneden op de specifieke problematiek van slachtoffers van loverboys. Volgens de inzichten en ervaringen van Sjoukje Drenth Bruintjes, is zowel bij slachtoffers van destructieve sekten als bij slachtoffers van loverboys, sprake van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoelen. Er zijn wel enkele verschillen te vinden, zoals bijvoorbeeld de vorm waarin loaden language impact kan hebben als ook heel vaak de leeftijd waarop de slachtoffers naar haar praktijk komen. De verschillen maakten enige kleine aanpassingen op de methode van exitcounseling noodzakelijk, om goede resultaten te kunnen boeken.


In haar methode van hulp, start Sjoukje Drenth Bruintjes met het herstellen van het contact tussen de dierbare die is weggezakt in een loverboys cirquit enerzijds en het milieu waar dit slachtoffer oorspronkelijk vandaan komt anderzijds, Deze laatste betreft voornamelijk de ouders, familie, vrienden, klasgenoten.


Dat herstellen van het contact gebeurt met een speciale manier van communiceren, welke door Sjoukje aan de sociale omgeving wordt gedoceerd tijdens een eerste consult in haar praktijk. Deze bijzondere en resultaatgerichte wijze van communiceren heeft als gevolg dat een slachtoffer van een loverboy of lovergirl weer zelf gaat nadenken i.p. v voor zich laat denken door de manipulator ( loverboys) of een groot manipulatief systeem. Een ander gevolg van deze manier van communiceren is, dat het slachtoffer weer contact zal maken met zijn/ haar eigen identiteit. Geleidelijk komt het slachtoffer zover dat hij/zij hulp wenst. Dan wordt de stap naar de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes gedaan door het slachtoffer zelf en volgt exitcounseling. Exitcounseling heeft als een van de belangrijke peilers: educatie over destructieve controletechnieken.


Voor meer informatie over Sjoukje´s methode, kunt u terecht op: Wat is exitcounseling
U kunt ook een kijkje nemen op LinkedIn van Sjoukje Drenth Bruintjes: LinkedIn Sjoukje Drenth Bruintjes


Sjoukje Drenth Bruintjes aan het woord over haar visie en werkwijze als exitcounselor:


“Allereerst is het voor een goed begrip van belang te weten dat ik met slachtoffers van loverboys werk vanuit de visie die ik erop heb als exitcounselor.


Een exitcounselor is gespecialiseerd in het verlenen van hulp aan slachtoffers van destructieve controletechnieken (hersenspoelen) en het verzorgen van voorlichting/educatie omtrent dit fenomeen. Ik ben begonnen als exitcounselor van slachtoffers van sektarisch getinte structuren. Die invalshoek (niet hetzelfde als deprogrammeren en nooit onder dwang) werkt, met de aanpassingen die ik heb toegepast in mijn methode, ook bij slachtoffers van loverboys, zo blijkt uit mijn ervaring. (Behalve exitcounselor ben ik in mijn zelfstandige praktijk overigens ook werkzaam als counselor/coach en sportconsultant. Dit terzijde).


De mogelijke impact van destructieve controletechnieken wordt in onze samenleving nog lang niet altijd onderkend. Vaak denkt men bij hersenspoelen aan science fiction. Een exitcounselor zoals ik (er zijn slechts zeer weinig exitcounselors in Europa. Er zijn er meer in de VS, Japan en Israel. We ontmoeten elkaar op internationale congressen), weet echter maar al te goed hoe ernstig de problematiek van slachtoffers kan zijn:

  • Ontwrichting van de samenleving
  • Ontwrichting van hun familie en vrienden
  • Ontwrichting van zichzelf!


Volgens mijn inzichten is een van de vele aspecten aan de loverboys problematiek, dat het slachtoffer door de invloed van destructieve controletechnieken ertoe wordt gedwongen o.a. de eigen identiteit te verruilen voor de identiteit van de loverboy. Dit verlies leidt tot het verlies van eigen vrije wil en zelfbeschikking. Het slachtoffer raakt in de ban van de loverboy.


Voor een volledig herstel is het, volgens mijn ervaring, in alle gevallen noodzakelijk dat een slachtoffer los wordt gemaakt van de impact van destructieve controletechnieken. Het slachtoffer weer contact laten maken met de eigen identiteit, is een onderdeel van het ondermijnen van de invloed van destructieve controle.


De loverboysconstructie is een complex systeem. Mensen, waaronder ook veel goed bedoelende hulpverleners en medewerkers van de politie begrijpen vaak niet hoe het komt dat het slachtoffer terug wil naar de loverboy die haar mishandelt, mede omdat ze de impact van destructieve controletechnieken/ brainwash, niet begrijpen….en soms geloven ze niet eens dat het fenomeen van de impact van hersenspoeltechnieken werkelijk bestaat. Dat is vrselijk voor de slachtoffers. Zij zijn in dat geval dubbel slachtoffer: slachtoffer van de loverboy en slachtoffer van het alleen staan door niet geloofd te worden”.


Sjoukje Drenth Bruintjes, expert destructieve controletechnieken.


De impact van de ban waarin deze slachtoffers leven is hardnekkig. De aanpak via exitcounseling zoals Sjoukje Drenth Bruintjes dat vanuit haar expertise en doet, blijkt juist op het terrein van het verbreken van die ban succesvol te zijn. De kennis van methodiek/werkwijze en didactiek die Sjoukje Drenth hanteert, is onderdeel van de toegevoegde waarde die zij als expert op dit terrein heeft. Een kennisterrein waarop zij door velen inmiddels als autoriteit is erkend.


Tips:


Tip: Verdiep u in de structuur en werking van destructieve controle technieken/dwingende beinvloedingstechnieken/ destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken via mijn website daarover: www.sektehulp.nl


Contact met Sjoukje Drenth Bruintjes/ hulp?


U kunt voor informatie over exitcounseling van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes voor slachtoffers van loverboys/ lovergirls
ook nu direct linken naar:


https://www.counselingpraktijk.nl/slachtoffers-van-loverboys/


Bellen en mailen kan ook:


Tel: 06 55168867


Mail: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl


of vindt informatie op:


De websites van Sjoukje Drenth Bruintjes:


sektehulp.nl


counselingpraktijk.nl


slachtofferloverboys.nl