Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling

Respect Mens Creativiteit Centraal!

Exitcounseling voor slachtoffers van

loverboys/ lovergirls


Sjoukje Drenth Bruintjes gebruikt haar kennis en vaardigheden als exitcunselor voor specifieke hulpverlening aan slachtoffers van loverboys en hun oude sociale omgeving: de familie en vrienden.

Sjoukje Drenth Bruintjes zelf aan het

woord over haar werkwijze als

exitcounselor:

Vanaf januari 2005 ben ik meer en meer als therapeut/ exitcounselor in aanraking gekomen met de hulpvraag van slachtoffers van loverboys. De ouders van de slachtoffers zijn meestal de eersten die bij me aankloppen. Pas in een later stadium komen dan de werkelijke slachtoffers voor begeleiding in mijn praktijk.


Omdat in geval van een loverboys constructie, evenals in bijvoorbeeld sektes, sprake is van het gebruik van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken(=hersenspoelen/brainwash), werkt mijn benadering middels o.a. gebruikmaking van exitcounseling-vaardigheden.


Wat ik toevoeg aan de oplossing van loverboysproblematiek in het algemeen en die van de slachtoffers in het bijzonder, vindt men over het algemeen mijn specifieke kennis van de werking van destructieve controletechnieken en exitcounseling. Daarom word ik vaak als trainer of spreker gevraagd voor workshops en lezingen aan hulpverleners, hulpverlenende instanties, politie en anderen die geconfronteerd worden met de bijzondere problematiek van de impact van de loverboys constructie. Ik geef ook workshops aan de direkt betrokkenen: ouders van slachtoffers, andere familie en de vrienden van voor het loverboystijdperk van het slachtoffer en natuurlijk ook aan de slachtoffers zelf.


Een korte impressie van mijn werkwijze i.g.v. loverboys-problematiek:

  • Onbereikbaarheid en contactbreuk: Het herstellen van het contact. Meestal begint het met het probleem dat zoon/dochter die in een loverboys/lovergirls-constructie vastzit, voor ouders vrienden en familie geheel of vrijwel geheel onbereikbaar is. In dat geval komen de ouders in mijn praktijk voor tips waarmee het contact met dochter/zoon weer in stand kan worden gebracht.
  • Na de educatie in de praktijk, blijf ik telefonisch, via skype en per mail bereikbaar voor verder advies en begeleiding van het proces, waarbij het herstellen van het contact met de sociale omgeving(ouders, familie, vrienden van voor het loverboytijdperk) en contact met de eigen identiteit de eerste doelen zullen zijn.
  • Het handhaven van het contact. Intensieve begeleiding is nodig om de ouders te helpen de juiste benaderingswijze te kunnen hanteren
  • Het uitbouwen van het contact
  • Naar meer onderling contact en
  • Naar een goede verstandhouding
  • De eerste stap van het slachtoffer naar mij, de hulpverlener
  • Het starten van mijn exitcounseling-begeleidingsprogramma.

Gedurende het gehele proces worden mijn clienten, buiten de reguliere consulten in mijn praktijk, ook telefonisch, per mail en eventueel per skype intensief begeleid. Mijn exitcounseling-behandelprogramma is succesvol gebleken. Niet in de laatste plaats door mijn kennis van het exitcounselen, de werking van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken e.d. te combineren met mijn kennis van counseling, sportconsultancy, bewegen en last but not least de didactiek.


Mijn lezingen en workshops, worden bezocht door een breed publiek: hulpverleners, ouders van slachtoffers, slachtoffers, vrienden van slachtoffers, leerkrachten in het onderwijs, medewerkers van politie en justitie, studenten, scholieren. Daarnaast geef ik, op verzoek van scholen, preventielessen omtrent de loverboys problematiek.


U kunt een afspraak maken via telefoon: 0655168867 of via mail:

sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl