Contact / Bereikbaarheid
van de Praktijk van
Sjoukje Drenth Bruintjes:

Praktische Informatie


Contact informatie

Op werkdagen is de praktijk telefonisch bereikbaar van 11.00 uur tot 18.00 uur, behalve op zon en feestdagen en tijdens vakantie. Op vrijdagen is de praktijk gesloten> Dan geeft Sjoukje Drenth Bruintjes lezingen, workshops, trainingen en preventielessen.


Het kan gebeuren dat het in de praktijk zo druk is, dat Sjoukje de telefoon niet zo vaak op kan nemen als ze wel graag zou willen. De begeleiding van clienten in haar praktijk heeft prioriteit. In dat geval wordt u verwezen naar de mail voor het opnemen van contact. Sjoukje zal dan zo spoedig mogelijk reageren in de mail.


Vakantie wordt altijd op de contact pagina van Sjoukje's websites sektehulp.nl en counselingpraktijk.nl vermeld. Kijk bijvoorbeeld hier:

Contactpagina sektehulp.nl

Buiten de vakanties:

Neem contact op

 • voor meer informatie of
 • voor het maken van een afspraak met:

Sjoukje Drenth Bruintjes:

Bel: 06 55168867 of

mail: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl

Praktijk adres


Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes / Creative Counseling


Brugstraat 11


9665 ML Oude Pekela


Tel: 06-55168867


Email: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl


Internet:

Telefoon06-55168867

Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling

Respect Mens Creativiteit Centraal!

Orienterend gesprek en intake


U kunt gratis per telefoon: 0655168867/ per mail: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl een orienterend gesprek voeren met Sjoukje Drenth over uw problematiek.

Opmerking: “Wanneer de agenda erg druk is, zal de voicemail van de praktijklijn verwijzen naar het mailadres van de praktijk: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl.

Natuurlijk mag u ten allen tijde, ook wanneer het erg druk is en naar de mail wordt verwezen, bellen. Echter, wanneer Sjoukje met clienten bezig is, kan zij de telefoon helaas niet opnemen”.

Voor vrijwel alle disciplines in de praktijk geldt naast het gratis orienterend gesprek per telefoon ook een gratis intake in de praktijk van een half uur.

Voor exitcounseling geldt wel het gratis orienterend gesprek per telefoon of mail, maar de gratis intake in de praktijk geldt dan niet. Voor exitcounseling geldt een andere service: Een eerste consult voor exitcounseling zal 2 uur tot 2 en half uur duren. Wanneer het consult 2 en half uur duurt, zal slechts 2 uur worden berekend.

U kunt via telefoon of via mail afspraken maken voor:

 • consult in de praktijk
 • telefonisch consult
 • consult per mail
 • consult via skype met webcam
 • U kunt in de regio ook een huisbezoek/visite aanvragen
 • lezing/workshop/training aanvragen
 • offerte vragen voor een opdracht die onder sportconsultancy valt
 • offerte vragen voor een adviesopdracht

Wanneer u de gemaakte afspraak voor een consult niet na kunt komen, dan dient u het consult tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Dan is het voor mij mogelijk om iemand anders in te vullen voor die tijd in de agenda van de praktijk. Voor niet-afgezegde consulten of te laat afgezegde consulten brengt de praktijk een minimumbedrag van euro 25,- in rekening, tenzij er sprake is van plotseling opkomende overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte.

Openingstijden:
Sjoukje Drenth Bruintjes houdt spreekuur volgens afspraak.

Afspraken voor een consult kunnen gepland worden van maandag t/m donderdag.

Sjoukje doet geen consulten op vrijdag. De vrijdagen zijn voor lezingen, workshops, preventielessen, trainingen e.d.

De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen maandag t/m donderdag tussen 11.00 uur en 18.00 uur.: 0655168867.

Wanneer Sjoukje u niet te woord kan staan, kunt u de voicemail van de praktijk inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt altijd mailen naar de praktijk via: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl. U kunt dan zo spoedig mogelijk een reactie verwachten op de werkdagen de praktijk.

Bankrekeningnummer van de praktijk:

NL37 INGB 0004 6824 17 ten name van Creative Counseling te Oude Pekela

KvK:
De Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/Creative Counseling

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen

onder nummer: 02086875

Sjoukje Drenth Bruintjes is:
Exitcounselor:

 • Therapeut voor slachtoffers van hersenspoeltechnieken, zoals slachtoffers van destructieve sektes en loverboys
 • Expert/ deskundige destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken, sektes en loverboys.
 • Spreker/ Trainer

Counselor/ coach:

 • stress,
 • relatieproblematiek,
 • rouw-en verlies,
 • persoonlijke ontwikkeling,
 • begeleiding scholieren en studenten,
 • ondersteuning kinderen, jeugd en ouderen
 • Eenzaamheid
 • Verslaving

Sportconsultant:

 • leerkracht lichamelijke opvoeding en sport,
 • sportadvies en sportcoaching individuele sporter en sportteams,
 • methodische-en didactische ondersteuning sport en lichamelijke opvoeding in onderwijs en sportvereniging

Spreker/ Trainer

 • Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!: Over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken en wat je ertegen kunt doen
 • Loverboys: Het is OVER boys: Over destructieve controletechnieken in de loverboysconstructie en hoe je je dierbare uit handen van loverboys krijgt
 • Preventielessen voor scholieren betreffende de thema’s loverboys, sektes en hersenspoeltechnieken
 • Pesten? Hou toch op! Over pesten op school en wat je ertegen kunt doen
 • en andere thema’s

Beroepsvereniging en studieassociatie:

Sjoukje Drenth is aangesloten bij o.a. de volgende studieassociatie en beroepsvereniging:

 • ICSA (International Cultic Studies Association)
 • KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding)

Ziektekosten verzekeringen, lezingen en meer informatie:
Vergoedingen zijn afhankelijk van o.a. ziektekostenverzekeraar, uw verzekerde pakket en welke therapie/begeleiding bij uw problematiek past. Voor meer informatie over wel/geen vergoeding kunt u uw ziektekostenverzekeraar naar informatie vragen.

Lezingen, Trainingen, Workshops, Colleges en Preventielessen
Sjoukje houdt lezingen, workshops e.d aangaande alle deskundigheidsdisciplines van haar praktijk. Zie hiervoor meer via: Lezingen, trainingen, workshops

Voor meer informatie over opleiding e.d. kunt u ook terecht op: CV Sjoukje Drenth Bruintjes. Bellen kan dagelijks op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur: 06-55168867. Mocht u Sjoukje niet aan de lijn krijgen, dan kunt u een voicemail inspreken of een mail sturen naar: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl

Begrijp dat gedurende de tijd waarin Sjoukje Drenth Bruintjes consulten in haar paktijk doet of lezingen geeft, zij ervoor kiest om volledig bezig te zijn met de mensen die haar advies en hulp wensen. Op die momenten kan Sjoukje Drenth niet telefonisch bereikbaar zijn. U kunt dan natuurlijk wel een mail sturen naar sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl

Veel meer informatie is te vinden op de websites van Sjoukje Drenth Bruintjes:

www.counselingpraktijk.nl www.sektehulp.nl www.slachtofferloverboys.nl