Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling

Respect Mens Creativiteit Centraal!

Lezingen, Trainingen, Workshops en Preventielessen


Sjoukje Drenth Bruintjes als spreker, trainer of docent

Het succes van de aanpak van Sjoukje Drenth Bruintjes heeft de belangstelling gewekt van zowel ouders van slachtoffers en slachtoffers zelf, als ook van hulpverleners van verschillende hulpverlenende organisaties en anderszins betrokkenen bij deze problematiek, zoals politie en onderwijs.


Sjoukje Drenth Bruintjes verzorgt zelf lezingen en workshops in haar praktijk of op een locatie. Op conferenties, congressen en trainingsdagen van allerlei organisaties, is ze inmiddels als inspirerend spreker met een intrigerende aanpak en visie een welkome gastspreker. Voorbeelden daarvan zijn: Medilex, Pretty Woman, Stichting Stade, Avenier, Stichting M ( Meld Misdaad Anoniem) e.a.


Sjoukje Drenth Bruintjesgeeft daarnaast graag preventielessen voor middelbare scholieren en gastcolleges voor studenten.

Sjoukje Drenth Bruintjes geeft antwoord op vragen

Sjoukje Drenth Bruintjes geeft antwoord op de vragen die leven bij slachtoffers van loverboys, bij de ouders, familie en andere vrienden, bij politie, bij leerkrachten in het onderwijs, bij hulpverleners, gedragswetenschappers, huisartsen, psychologen e.a.:


Sjoukje geeft met haar visie, aanpak en hulpverlening o.a. antwoord op de vragen:

  • Hoe krijgt een loverboy vat op het slachtoffer ?

  • Hoe ondermijn je de invloed van de loverboy op het slachtoffer ?

  • Hoe komt het slachtoffer weer op eigen benen met toekomst in de samenleving ?

  • Wat zijn destructieve controletechnieken (hersenspoelen/brainwash)

  • Welke rol spelen destructieve controletechnieken in de loverboys constructie ?

  • Hoe ondermijn je de impact van die destructieve controletechnieken/ dwingende beïnvloeding/hersenspoelen?

  • Hoe begeleidt Sjoukje Drenth Bruintjes de ouders en andere dierbaren van het slachtoffer? Volgens Sjoukje Drenth Bruintjes is een van de vele aspecten aan de problematiek dat het slachtoffer door enkele destructieve controletechnieken ertoe wordt gedwongen de eigen identiteit te verruilen voor de identiteit van de loverboy. Dit verlies leidt tot het verlies van eigen vrije wil en zelfbeschikking. Het slachtoffer raakt in de ban van de loverboy.

Informatie

Voor meer informatie kunt u rondsurfen op Sjoukje's websites. Maar bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Voor lezingen en workshops over dit onderwerp, zie ook lezingen, trainingen en workshops van Sjoukje Drenth Bruintjes


Wenst u informatie of wilt u hulpverlening/advies of een lezing/workshop/themabijeenkomst met Sjoukje Drenth Bruintjes?


Bel dan: 06-55168867 of mail: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl

Voor Sjoukje's websites: