Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling

Respect Mens Creativiteit Centraal!

CV Sjoukje Drenth Bruintjes


Voor het cv van Sjoukje Drenth Bruintjes, kunt u terecht op de pagina die daarover gaat. Klik daarvoor op: CV Sjoukje Drenth Bruintjes

Een knuffel voor jou

Een knuffel voor jou


auteur: Sjoukje Drenth Bruintjes / ´t Schrijvertje.


Een knuffel voor jou is de eerste dichtbundel van Sjoukje Drenth Bruintjes. In dit lieve boekje, vindt u dichterlijke vertellingen over afscheid in de meest brede zin van het woord.


Sjoukje schreef de gedichtjes langzaam maar zeker in een tijd waarin het contact geleidelijk verbroken werd tussen haar: ´t schrijvertje en haar kameraadje in de knel van een gesloten manipulatief systeem of destructieve sekte: de Maan.


Terwijl Sjoukje de dood van haar beide ouders verwerkte, bemerkte ze dat er gesleuteld leek te worden aan haar vriendschap met de Maan. Ze wist het niet 

zeker, maar ze kreeg het gevoel dat derden probeerden een wig te drijven tussen deze vriendschap. Beetje bij beetje, terwijl ze nog bezig was met het afscheidsproces van haar ouders, werd haar vermoeden bewaarheid. De contactbreuk met haar kameraadje maan, werd meer en meer werkelijkheid.


Die werkelijkheid kwam in 1997 tot uiting: De Maan zei tegen 't Schrijvertje:


"Doe maar een tijdje alsof ik niet besta. Van de wereld waarin ik nu leef, moet ik jou kwetsen en dat wil ik niet.”


Dit gebeuren is de wortel van het ontstaan van Sjoukje´s Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes. Haar praktijk, waarin ze ruimte geeft aan specifieke hulp d.m.v. exitcounseling aan slachtoffers van destructieve sekten, slachtoffers van loverboys, slachtoffers van hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken.


Nu geniet Sjoukje Drenth Bruintjes landelijke bekendheid als exitcounselor en spreker over destructieve sekten, destructieve controletechnieken, loverboys en slachtoffers van hersenspoelen. Ook in het buitenland spreekt ze over destructieve controletechnieken, de gevaren ervan voor iemands identiteit, zijn of haar sociale omgeving en de veiligheid in de samenleving. Dagelijks ondersteunt ze slachtoffers en familieleden of vrienden van slachtoffers.


In een knuffel voor jou is te lezen over het eerste besef van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken op een vriendschap, naast het afscheid van Sjoukje's lieve ouders en een dankbare knipoog naar het enige maar o zo waarachtige eerlijke lichtpuntje in deze periode: de zwangerschap en de geboorte van haar lieve dochter.


Over het ontstaan van haar praktijk, zie ook het filmpje:


De wortels van de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes


WAVES

Waves

auteur Sjoukje Drenth Bruintjes/ 't Schrijvertje
Waves is de tweede dichtbundel van Sjoukje Drenth Bruintjes.


Sjoukje over haar dichtbundel Waves:


” We leven in een vrij land, maar er bestaan groepsstructuren, die met destructieve controletechnieken de vrije wil, en daarmee ook de keuzevrijheid van mensen, beperken en/of afnemen. Ze kunnen mensen tot uitspraken en handelingen aanzetten, die ze uit zichzelf nooit zouden doen. Mensen kunnen zo hun zelfbeschikking verliezen. Dat vormt een mogelijk gevaar voor iedereen en voor de veiligheid in de samenleving, vind ik”.


Deze bundel is een dichterlijke weergave van zo’n proces, beschreven aan de

hand van de impact van sektarisch geweld op de vriendschap tussen twee mensen: “de maan” en “’t schrijvertje”. Waves is indringend van inhoud, vooral omdat door de schrijfster ervan uit ervaring èn, als professioneel hulpverlener in het algemeen en exitcounselor in het bijzonder, met kennis van zaken wordt gesproken.


Sjoukje:


“Na mijn studie aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen, heb ik met plezier als lerares lichamelijke opvoeding gewerkt. De dood van mijn ouders en de aanvaring met een sektarisch overkomende groep, hebben mij aangezet tot het dichterlijke schrijven. Dat leidde in 1999 tot de succesvolle uitgave van mijn dichtbundel Een knuffel voor jou. Naast mijn schrijversbestaan ben ik echtgenote en moeder van een studerende dochter. Ik heb een zelfstandige counseling- en consultancy-praktijk: Creative Counseling. De praktijk is gevestigd in Oude Pekela en er komen mensen uit binnen en buitenland voor hulp, vanwege mijn specifieke kennis als exitcounselor van slachtoffers van sekten en loverboys. Vanwege diezelfde kennis, ben ik een veelgevraagd spreker voor o.a. scholieren, studenten, hulpverleners, gedragswetenschappers, psychologen, leerkrachten, politieorganisaties en andere belangstellenden”


Heeft u belangstelling voor de dichterlijke vertellingen van Sjoukje Drenth Bruintjes? U kunt ze bestellen bij Sjoukje Drenth Bruintjes zelf via e-mail: sjoukjedrenth@counselingpraktijk.nl of bel: 06-55168867